Pierogi XX: Twentieth Anniversary Exhibition at Pierogi


Gary Panter


“Nose to Nose,” 2012, Acrylic on paper, 22.5 x 30 inches. Courtesy of Fredericks & Freiser.