Reed Anderson at Pierogi


AndersonSpanishDanceDance2017


AndersonSpanishDanceDance2017 - "Spanish Dance Dance," 2017, UV coated ripstop nylon, 96 x 72 inches

“Spanish Dance Dance,” 2017, UV coated ripstop nylon, 96 x 72 inches